หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : รับมอบหนังสือ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:45 น. · 188

กิจกรรมนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ชวนน้องอ่าน ปันเรื่องเล่า
ภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญา  สำนักพิมพ์มติชน 

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ ให้แก่  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิยากร) 
และโรงเรียนบุญวัฒนา  ในวันพฤหัสบดีที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา