หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมไขขานสารานุกรมไทยฯ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๒ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
3 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:11 น. · 89

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งานห้องสมุด ได้ดำเนินการจััดกิจกรรมไขขานสารานุกรมไทยฯ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๒ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖