หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ข่าวสารทั่วไป

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา

ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2565

 
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อรับเกียรติบัตร และเชิญชวนส่งผลงานคลิปวิดีโอ TikTok เพื่อรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
 
.