หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต )
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 1,973

วันที่  5 - 6 มีนาคม 2562  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสนใจ