หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรม OPEN HOUSE
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 10,125

 วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดกิจกรรม OPEN  HOUSE  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีส่วนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูในกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรมเกมปาประป๋อง  บิงโกให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม