หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 2,074

วันที่ 11 - 12 มกราคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์