หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:28 น. · 979

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มงานวางแผนและนโยบาย จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา