หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:46 น. · 11,124

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 09.00 น. 
รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว  ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
ให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตัวจริงทุกคนที่รายงานตัวและกรอกข้อมูล
ในเอกสารการมอบตัวเรียบร้อย
แล้ว มอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. มอบตัว
ณ หอประชุม 20 ปี
โรงเรียนบุญวัฒนา

ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนทันที

เลือกประเภทห้องเรียน  EP   ISMEP   SMTE  
----------------------------------
ผู้สมัครสอบห้องเรียน ISMEP ที่ไม่ปรากฏชื่อในเอกสารตรวจสอบคะแนน
https://www.online.entbwn.com 
----------------------------------


กรอกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบุญวัฒนาที่ 
https://forms.gle/B9UQE2pwMnjCHPfT6

-----------------------------------------------------------