หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบห้องเรียนปกติ
27 มีนาคม 2567 เวลา 15:31 น. · 12,131

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567
---------------------------------------------------

รายงานตัวเพื่อรับเอกสารมอบตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)

ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -12.00 น.

โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียนยื่นเป็นหลักฐานการแสดงตัวตน
หากนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวแทนได้
โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน

ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนทันที
---------------------------------------------------

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

(นักเรียนลำดับสำรองยังไม่ต้องมารายงานตัว รอการติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร)

---------------------------------------------------
ผู้สมัครสอบห้องเรียนปกติที่ไม่ปรากฏชื่อในเอกสารตรวจสอบคะแนนได้ที่
Link : http://gn.entbwn.com/
---------------------------------------------------
**ขั้นตอนการมอบตัว ม.4 

กรอกข้อมูลให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่มอบตัว 31 มี.ค. 67
กรอกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบุญวัฒนาที่
https://forms.gle/LXEsBZGYtgMR2JRw5


---------------------------------------------------

คลิกเพื่อดูรายชื่อทั้งหมด

หรือ คลิกเพื่อดูข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567