หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก https://drive.google.com/drive/folders/16UwDfYji5OJMQ35YsyuMZ-SNEeZ-LQTE?usp=sharing
15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:24 น. · 50
ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 ผลงานและความภาคภูมิใจของนักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/15s5YahYJeps_ZtlyppNFOchUpqvqlARE?usp=sharing
18 กันยายน 2566 เวลา 09:31 น. · 1,115
กิจกรรม PLC (Professional Learning Community) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม PLC ทุกสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดี เวลา 15.20 น. - 16.10 น. คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1v15oWa64W1PTwbbQOknYtEEQM6AfnGJR?usp=sharing
18 กันยายน 2566 เวลา 09:01 น. · 1,257
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566 คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1JfCjq5zUxGKAdBPikLrEZv2WWCBu3Lal?usp=sharing
24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:52 น. · 1,276
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญวัฒนา ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1tXTx9pWCGWXQ5P4nGvXPqNwNS0E6kPnZ?usp=sharing
23 สิงหาคม 2566 เวลา 12:40 น. · 1,121
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ Open House 2019 ภาพกิจกรรม Open House 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:28 น. · 1,996