หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการออนไลน์ ระดับม.ปลาย
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 353

กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษ SMTE ระหว่างวันที่ 6-29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา