หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการออนไลน์ ระดับม.ต้น
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,451

กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการออนไลน์ ระดับม.ต้น โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ