หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมค่ายคณิตคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Maths Camp)
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 148

กิจกรรมค่ายคณิตคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จัดระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ ห้องศูนย์ สอวน. โรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม