หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,335

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและทักษะกระบวนการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย