หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมค่ายอังกฤษ (English Camp)
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 218

กิจกรรมค่ายอังกฤษ (English Camp) จัดวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน