หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 346

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย