หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 253

ค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และอุทยานหมู่เกาะทะเลไทย จังหวัดชลบุรี