หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,372

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2566 ณ อุทยานหมู่เกาะทะเลไทย จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ิอพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้จากฐานการวิจัยและพัฒนา จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะของผู้เรียน