หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
22 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:59 น. · 157

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้