หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ค่ายเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:11 น. · 1,302

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและทักษะกระบวนการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์