หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ขอแสดงความยินดี กับคุณครูปรียานุช หนอกกระโทก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:28 น. · 24,097

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562  ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ได้จัดการประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครูโรงเรียนบุญวัฒนาจำนวน 12 ราย โดยผู้รับการประเมินได้นำผลงานมาจัดแสดงให้คณะกรรมการประเมินอย่างเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ ซึ่งมีครูและบุคคลากรในโรงเรียนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก