หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
กิจกรรมติวเสริมทักษะทางวิชาการ A-level สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 กลุ่มงานวิชาการ งานยกระดัับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้กำหนดการจัดกิจกรรมติวเสริมทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา 
22 มีนาคม 2567 เวลา 13:54 น. · 101