หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบตัว ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็นภาคเช้า-บ่าย โดยมีนักเรียนที่เข้ามอบตัวตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔-๑/๑๖ ที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวไว้แล้วมารายงานตัวตามกำหนด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านด้วยครับ
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:07 น. · 830
รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบุญวัฒนารับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:07 น. · 859
รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบุญวัฒนา รายงานตัวผู้สอบได้เข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวัฒนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:07 น. · 1,083
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกาา ๒๕๖๒ โรงเรียนบุญวัฒนา สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกาา ๒๕๖๒ 
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:07 น. · 669
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4 โรงเรียนบุญวัฒนารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ และ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ยกเว้นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (เลือกตั้ง ส.ส.)
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:07 น. · 578
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2561 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ก่อนการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ปี2561
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:07 น. · 570
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  2561  
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:07 น. · 650