หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา

ปีการศึกษา 2567

-------------------------

- อนุญาตให้ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาที่ได้รับเมล @boon.ac.th สามารถนำไฟล์ไปใช้งานได้เท่านั้น

- การดาวน์โหลดไฟล์ ต้อง Login ระบบด้วยเมล @boon.ac.th ของทางโรงเรียนก่อน โดยเข้าไปที่ https://mail.google.com/ 

- ไฟล์แบ่งตามระดับชั้นของนักเรียน เป็นไฟล์ .xls สามารถเปิดใช้งานด้วยโปรแกรม MS Excel

 

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.3

ระดับชั้น ม.4

ระดับชั้น ม.5

ระดับชั้น ม.6

สถิตินักเรียน