หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 : December 24, 2021, Christmas 2021 รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1zvvdGOq9hfmnYYIhq-uP4_Cotg-0ghvh
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:12 น. · 1,716
Open House 2019 Open House 14 February 2019 " เหลียวหลังแลหน้า เปิดโลกการศึกษา บุญวัฒนาก้าวสู่สากล " ณ โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:12 น. · 1,495
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.google.com/ 
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:12 น. · 1,648
กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR(The Common European Framework of Reference for Language)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นสนามสอบในการจัดกิจกรรมวัดความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรียน จำนวน 800 คน
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:12 น. · 1,534
กิจกรรม Open House  กิจกรรม Open House14 February 2019
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:12 น. · 1,668