หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ค่าย ม.3

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ของนักเรียนชั้น ม.3

ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

       

     

     

     

     

     

------------------