หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : แจ้งระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบและทรงผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนบุญวัฒนา
31 มีนาคม 2567 เวลา 09:09 น. · 2,990
- เครื่องแบบชุดนักเรียน
- เครื่องแบบชุดพละ
- เครื่องแบบชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ลูกเสือเนตรนารี เหล่าอากาศ ห้อง ม.1/1-1/4
     ลูกเสือเนตรนารี เหล่าสมุทร ห้อง ม.1/5
     ลูกเสือเนตรนารี เหล่าเสนา นักเรียนชาย ห้อง ม.1/6-1/17 และนักเรียนหญิง ห้อง ม.1/12-1/17
     การติดเครื่องหมายเครื่องแบบ ลูกเสือ - เนตรนารี 
     ยุวกาชาด นักเรียนหญิง ห้อง ม.1/6-1/8
     ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนหญิง ห้อง ม.1/9-1/11
- เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะนักเรียนที่สมัครและผ่านการทดสอบ ดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2567)
------------------------------------------------