หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ   วันที่ 9-10 เมษายน พ.ศ. 2564
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 1,431
โครงการประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 บริเวณลานหน้า Mall Pare ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา โรงเรียนบุญวัฒนา โดยกลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 บริเวณลานหน้า  Mall Pare ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา  และได้รับรางวัล ดังนี้  1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 รุ่นอายุระหว่าง 13 - 15 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 รุ่นอายุระหว่าง 16 - 18 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครูที่ปรึกษา ครูดวงใจ  จงพาภพ
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 2,563