หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : โครงการประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 บริเวณลานหน้า Mall Pare ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 2,575

โรงเรียนบุญวัฒนา โดยกลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 บริเวณลานหน้า  Mall Pare ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา  และได้รับรางวัล ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 รุ่นอายุระหว่าง 13 - 15 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 รุ่นอายุระหว่าง 16 - 18 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ครูที่ปรึกษา ครูดวงใจ  จงพาภพ