หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ผลงานนักเรียน

******************************

กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานวันมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17 สิงหาคม 2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายอมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์ ม.4/1
นายปรเมษฐ์ กุ้งสำโรง ม.6/15
ครูผู้ดูแล นางสาวภรัณยา เอ็นดู และ นางสาวมัลลิกา ไผผักแว่น
 
การแข่งขันตอบปัญหาปริศนารัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายวงศ์ทนง แก้วกาฬ ม.5/14
นายรังสิมันต์ โสมสูงเนิน ม.6/8
ครูผู้ดูแล นายพิษณุ แตงกระโทก
 

**********************  

 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแทนนักเรียนได้แก่
นายปรเมษฐ์ กุ้งสำโรง
นายอมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์
นายภูวดล อินทรกำแหง