หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
สงกรานต์ชาวฟ้าแดง ปี 2567
7 เมษายน 2567 เวลา 10:20 น. · 82
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาระบบเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567           การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาระบบเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2567 ระหว่าง วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567  โดยมีนายวิเชียร  ทองคลี่  ผู้อำนวยการโรงเรียน     บุญวัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม  พร้อมด้วยนายสมัคร  ถิ่นจันดา  นายกมล   กันตวรพันธ์  นางพูนเกษม  ตั้งพงษ์  นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์  รองผู้อำนวยการร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้
21 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 น. · 1,028
นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับข้าราชการครูเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ ครูรัตติกร  สิริการ  ครูชำนาญการ
28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 21:39 น. · 1,048
Open House บุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2567
3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20:31 น. · 1,043
นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับข้าราชการครูเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ และรับรางวัลครูประกายเพชร 2566 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ ครูรัชฎาพร  พุทซาคำ  ครูชำนาญการพิเศษ   ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ ครูพิศนุกรณ์  โพงขุนทด  ครูชำนาญการ   ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ ครูสิทธิศักดิ์  ชัยวงษ์  ครูชำนาญการ   ขอแสดงความยินดีรางวัลครูประกายเพชร ครูพลอยนภัส  ธิติภัทรรัตน์  ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2
27 ตุลาคม 2566 เวลา 12:30 น. · 1,175
มุทิตาจิตครูผู้เกษียณ ปี 2566
29 กันยายน 2566 เวลา 12:30 น. · 1,122