หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน การดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำจังหวัด และการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) โรงเรียนบุญวัฒนา ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในการนี้ นายวิเชียร ทองคลี่ ประธานศูนย์แนะแนวฯ ได้มอบหมายให้ นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
10 ตุลาคม 2566 เวลา 20:31 น. · 1,131
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS65 รอบ Portfolio สำหรับระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี2565 มีการคัดเลือกทั้งหมด 4 รูปแบบ 4 รอบ ซึ่งในช่วงเวลานี้เพิ่งผ่านพ้นการคัดเลือกในรอบที่ 1 คือรอบ Portfolio โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดที่แนบมา ทางงานแนะแนวจะรวมรวมข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในทุกรอบในลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นะคะ  https://drive.google.com/drive/folders/1RvtDK0ZzA5xUlXjC1jYz7nsbdAIA_Gnf?usp=sharing
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 1,835
กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์  ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 1,898
กิจกรรม TCASter Talk DEK65 งานแนะแนวโรงเรียนบุญวัฒนา ได้จัดกิจกรรมฟังบรรยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ นายคมจักร คริมาธัญสร TCAS Coach โค้ชให้ติด TCAS 
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 2,206
การประชุมผู้ปกครองและทำสัญญากู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และจัดทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรมิตร  ดวดกระโทก และ นายชลิต สุริยะสกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา รายใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 149 คน 
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 2,905
กิจกรรม Boonwattana education and career day 2020 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวได้จัดกิจกรรม Boonwattana education and career day 2020 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในเรื่องของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่  TCAS โดยรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมรับฟังแล้วนั้น ยังมีตัวแทนคุณครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เข้าร่วมรับฟังจำนวน 30 โรงเรียน 
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 2,972
ยินดีต้อนรับ ครูแนะแนวคนใหม่ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา คุณครูพนิดา ผาทอง 
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 10,543
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2563 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท) ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 2 โควตา และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา 2563
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 10,575
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ขอแสดงความยินดีกับ นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ งานแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา ที่ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ในงานวันครูครั้งที่ 64 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 12,238
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio  
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 10,772