หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 40 ปี สามารถเข้าชมภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1JF1utcN_-6FHVw8aZKdLSyGX64fPE3T7?usp=sharing  
10 มิถุนายน 2567 เวลา 20:45 น. · 11
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มงานวางแผนและนโยบาย จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:28 น. · 980
โครงการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร กลุ่มบริหารอำนวยการ โรงเรียนบุญวัฒนา ดำเนินงานตามโครงการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร เน้นการนำความเสี่ยงของงานมาระดมความคิดช่วยกันหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของงาน ดำเนินการให้ความรู้โดยงานควบคุมภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2562 ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง ตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:28 น. · 1,333
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 กลุ่มงานวางแผนและนโยบายได้จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระ จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน มาเป็นประธานในพิธี และบรรยายการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:28 น. · 1,002