หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
การจัดกิจกรรม STEM
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 1,828
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 - 12 มกราคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 2,075
กิจกรรม OPEN HOUSE  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดกิจกรรม OPEN  HOUSE  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีส่วนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูในกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรมเกมปาประป๋อง  บิงโกให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 11,169
กิจกรรมอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต ) วันที่  5 - 6 มีนาคม 2562  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสนใจ
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 1,963
กิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์นักเรียน SMTE ม.1 และ ม. 2 วันที่ 4  -  5 มีนาคม   2562   ห้องเรียนพิเศษ SMTE  ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์นักเรียนโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจัดอบรม การคิดเลขเเบบอินเดีย (เวทคณิต ) กิจกรรม How do you  do   กิจกรรมเรียนรู้กฎกติกา การเล่นเอแม็ท   และกิจกรรม  Funny  Rally ให้กับนักเรียน  
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:27 น. · 1,873