หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 4,946

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561