หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบุญวัฒนา

-------------------------

- อนุญาตให้ครู บุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนาที่ได้รับเมล @boon.ac.th สามารถนำไฟล์ไปใช้งานได้เท่านั้น

- การดาวน์โหลดไฟล์ ต้อง Login ระบบด้วยเมล @boon.ac.th ของทางโรงเรียนก่อน โดยเข้าไปที่ https://mail.google.com/ 

- ติดต่อขอเมลโรงเรียนได้ที่คุณครูศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Download ไฟล์แผนการจัดการเรียนการสอนได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1CFLladbsMrAhTu5X7Unvw-SM5EIpbQP9?usp=sharing