หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,095

กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษา รายวิชา MED6 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา