หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,554

โครงการการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก https://photos.app.goo.gl/nQVoRTGKGWvGsdUS6