หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 3,654

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้น ม.1 https://forms.gle/bGUHaQj1gBLNbVxq7 โดยจะเป็นหลักสูตรที่เน้น Creative สื่อสร้างสรรค์ ดนตรี และศิลปะ

ระดับชั้น ม.4 https://forms.gle/9gRKa3NvafTfww549
มี 2 สายการเรียนได้แก่
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน