หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 29,702

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รอบห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

1. นักเรียนในเขตพื้นที่

2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

     - นักเรียนความสามารถพิเศษ

     - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

3. นักเรียนตัวสำรอง