หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,128

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/maufpwA6vGn2csmb7 

แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)