หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,316

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ เพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 6 มีนาคม 2565 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/t7KKHjrut7Ed3ypaA 

แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)