หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 707

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนาและกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา