หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : "เฉลิมเทพรัตนราชสุดา สิริบุญวัฒนา วิบุลปัญญานุสรณ์"
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,598

"เฉลิมเทพรัตนราชสุดา สิริบุญวัฒนา วิบุลปัญญานุสรณ์"


เนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดอาคาร “วิบุลปัญญา” โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ (เป็นการส่วนพระองค์)