หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 537

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ความก้าวหน้า ของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสได้พบครูที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ช่วยกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา 

 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/mgn38kunzqSWZrtw9