หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพไทยแลนด์ 4.0
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 875

การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพไทยแลนด์ 4.0 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดนิทรรศการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานนักเรียนวิชา IS

จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนบุญวัฒนา วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โดมอเนกประสงค์(โดม)

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/jWKwvJX5Q49tHmTL6