หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เมนู

เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 5,254

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

รายงานตัวเพื่อรับเอกสารมอบตัว ณ ลานใต้อาคารวิบุลปัญญา (อาคาร 5)

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.

โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียนยื่นเป็นหลักฐานการแสดงตัวตน
หากนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวแทนได้
โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน

ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุล่วงหน้า
จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนทันที

เลือกประเภทห้องเรียน  SMTE   ISMEP