หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรม Workshop Engineering เพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
20 กรกฏาคม 2566 เวลา 17:17 น. · 221

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบุญวัฒนาโดยงานแนะแนวร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม Workshop Engineering เพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ