หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : เทศกาลทานาบาตะ วันที่ 7 เดือน 7
3 สิงหาคม 2566 เวลา 13:19 น. · 620

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ วันที่ 7 เดือน 7 โดยการฉลองทานาบาตะนี้ เริ่มในศตวรรษที่ 9 หรือที่ 10 ดาวคนเลี้ยงวัวเป็นตัวแทนของพรสวรรค์ด้านศิลปะ ส่วนหญิงทอผ้าเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา ชาวญี่ปุ่นก็เริ่มเขียนกลอนไปไว้บน ต้นไผ่ เพราะว่าต้นไผ่ถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์