หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
17 สิงหาคม 2566 เวลา 16:27 น. · 206

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเลและโรงเรียนบุญวัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566