หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2566
24 สิงหาคม 2566 เวลา 16:06 น. · 278

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/sd6xaAZZa2WXX1oD8